Kryesia e shoqatës 2020 -

  Emri Mbiemri Funksioni Tel
1. Shpendi Etemi Kryetar 079 940 62 32
2. Shpëtim Zylali Nënkryetar 076 682 44 22
3. Ardit Dauti Arkëtar 076 241 35 10
4. Besart Lena Sekretar 076 440 42 21
5. Nevzat Volina Anëtar 079 750 51 38
6. Asan Dauti Anëtar 079 932 65 50
7. Mixhait Coma Anëtar 076 586 77 10

 

Kryesia e shoqatës 2017 - 2020

  Emri Mbiemri Funksioni Tel
1. Mixhait Coma Kryetar 076 586 77 10
2. Shpëtim Zylali Nënkryetar 076 682 44 22
3. Asan Dauti Arkëtar 079 932 65 50
4. Besart Lena Anëtar 076 440 42 21
5. Nevzat Volina Anëtar 079 750 51 38
6. Etemi Shpendi Anëtar 079 940 61 32
7. Lumani Ylli Anëtar 076 436 33 35
8. Hoxha Fatlind Anëtar 076 734 09 96
9. Dauti Ardit Anëtar 076 241 35 10

 

Kryesia e shoqatës 2016 - 2017

  Emri Mbiemri Funksioni Tel
1. Mixhait Coma Kryetar 076 586 77 10
2. Shpëtim Zylali Nënkryetar 076 682 44 22
3. Fevair Ismaili Sekretar 076 430 33 34
4. Asan Dauti Arkëtar 079 932 65 50
5. Besart Lena Anëtar 076 440 42 21
6. Martanesh Murtishi Anëtar 076 336 34 38
7. Rini Ajro Anëtar 078 889 37 48
8. Gazment Lena Anëtar 079 532 82 34
9. Bujar Murtishi Anëtar 076 683 79 99
10. Nevzat Volina Anëtar 079 750 51 38
11. Zylali Seit Anëtar 076 373 12 28
12. Etemi Shpendi Anëtar 079 940 61 32
13. Lumani Ylli Anëtar 076 436 33 35

Kryesia e shoqatës 2014 - 2015

  Emri Mbiemri Funksioni
1. Xhuti Kolonja Kryetar
2. Zylbear Dauti Nënkryetar
3. Martanesh Murtishi Sekretar
4. Fisnik Dauti Arkëtar
5. Feti Osmani Anëtar
6. Daut Zylali Anëtar
7. Xhevar Hajredini Anëtar
8. Gazment Lena Anëtar
9. Bujar Murtishi Anëtar
10. Nevzat Volina Anëtar
11. Blerim Shemo Anëtar
12. Fevair Ismaili Anëtar
13. Rini Ajro Anëtar
14. Mixhait Coma Anëtar
15. Asan Dauti Anëtar
16. Shpëtim Zylali Anëtar
17. Resul Collaku Anëtar

Kryesia e shoqatës 2012 - 2013

  Emri Mbiemri Funksioni
1. Zylbear Dauti Kryetar
2. Lavdërim Saliu Nënkryetar
3. Fevair Ismaili Sekretar
4. Fisnik Dauti Arkëtar
5. Feti Osmani Anëtar
6. Daut Zylali Anëtar
7. Martanesh Murtishi Anëtar
8. Gazment Lena Anëtar
9. Këndim Dauti Anëtar
10. Nevzat Volina Anëtar
11. Blerim Shemo Anëtar
12. Xhuti Kolonja Anëtar
13. Rini Ajro Anëtar

 

Libri "Malli për Vendlindjen"

Anëtarsia

Për kontributimin tuaj, të dhënat "Postkonto":

Für Verein von Dorf Ladorisht
c/o Flamurtari
Zürichstrasse 28
8306 Brüttisellen

Konto Nr. 70-225003-5

Lista e anëtarëve